معنی کلمه وذیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وذیل . [ وَ ] (ع اِ) وذائل . ج ِ وذیلة. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). به معنی آیینه و پاره ای از سیم جلاداده . رجوع به وذیلة شود.