معنی کلمه یلمعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یلمعی . [ ی َ م َ عی ی ] (ع ص ) مرد تیزخاطر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زیرک . (دهار). مرد روشن خرد.

مرد دروغگوی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

راست کمان . (دهار).