معنی کلمه لحصان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحصان . [ ل َ ح َ ] (ع مص ) دویدن و شتافتن . (منتهی الارب ).