معنی کلمه ظفرخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرخان . [ ظَ ف َ ] (اِخ ) مظفرشاه اول ، از سلاطین گجرات . پسر یکی از افراد طایفه ٔ رجپوت است که اسلام آورد و در سال 794 هَ . ق . به حکومت گجرات نامزد گردید. او در 799 مستقل شد ولی راجه های رجپوت و قبیله ٔ وحشی بیل او را دور کردند و متصرفات وی محدود گردید به قطعه ای کم عرض از خشکی مابین مرتفعات و دریا و با این احوال باز یک قسمت مهم از ساحل غربی هند را تا شبه جزیره ٔ سورت در تصرف داشت . ظفرخان به زودی به وسیله ٔ تسخیر ایدَر و دیو مملکت خود را وسعت بخشید، و جالور را غارت کرد و یک بار هم در سال 810مالوه را متصرف شد. احمدشاه اول جانشین او شهر احمدآباد را ساخت و این شهر بعدها پایتخت سلسله ٔ او و مرکز ولایات احمدآباد در عهد مغول گردید و حالیه نیز ازبلاد معتبر است . (طبقات سلاطین اسلام لین پول ص 281).