معنی کلمه طسع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طسع. [ طَ س َ ] (ع مص ) شوخ چشم شدن .

بی غیرت گردیدن بر زنان .

آزمند شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).