معنی کلمه ساورکلاته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساورکلاته . [ وَ ک َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کتول بخش علی آباد شهرستان گرگان واقع در 6 هزارگزی شمال علی آباد. هوای آن معتدل و دارای 290 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن برنج ، غلات ، توتون سیگار و شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی زنان کرباس و شال بافی . است زیارتگاهی نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3). و رجوع به سفرنامه ٔ استرآباد رابینو شود.