معنی کلمه یلل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یلل . [ ی َ ل َ ] (اِخ ) نام جایی . (ناظم الاطباء).