معنی کلمه لحح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحح . [ ل َ ح َ ] (ع مص ) برچفسیدن چشم کسی به خم چشم او. (منتهی الارب ).