معنی کلمه لحب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحب . [ ل َ ] (ع ص ، اِ) راه روشن و فراخ . (منتهی الارب ). راه روشن . (مهذب الاسماء).