معنی کلمه فرانکفورت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرانکفورت . [ فْرا / ف ِ ] (اِخ ) یکی از شهرهای کهن وبزرگ آلمان است که در 17هزارگزی دارمشتات در کنار رود ماین واقع شده است . (از فرهنگ امریکایی وبستر).