معنی کلمه مفادغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مفادغ . [ م َ دِ ] (ع اِ) ج ِ مفدغ . (اقرب الموارد) (از محیط المحیط). رجوع به مفدغ شود.