معنی کلمه مفاخر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مفاخر. [ م ُ خ ِ ] (ع ص ) فخرکننده . (ناظم الاطباء).