معنی کلمه هرسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرسین . [ هََ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی بخش هرسین شهرستان کرمانشاه واقع در 54 هزارگزی خاور کرمانشاهان و کنار شوسه ٔ کرمانشاه به خرم آباد است . مختصات جغرافیایی آن به شرح زیراست : طول آن 47 درجه و 35 دقیقه ، عرض 34 درجه و 16 دقیقه . ارتفاع آن از سطح اقیانوس 1582 متر است بنابراین 172 متر از کرمانشاه مرتفعتر است . جمعیت قصبه درحدود 7500 تن است . شغل اهالی زارعت و صنایع دستی زنان بافتن گلیم ، جاجیم و کلاش است . گلیم و کلاش هرسین به خوبی مشهور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).