معنی کلمه ودیفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ودیفة. [ وَ ف َ ] (ع ص ) مرغزار سبز علف ناک . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). - روضة ودیفة ؛ مرغزاری خوش و تازه از بسیاری نبات . (مهذب الاسماء).