معنی کلمه مغول آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مغول آباد. [ م ُ غُل ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ابهررود که در بخش ابهر شهرستان زنجان است و 263 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).