معنی کلمه یلاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یلاق . [ ی ِ ] (اِخ ) ایلاق . نام شهری است به ترکستان . (لغت فرس اسدی نسخه ٔ خطی نخجوانی ) : الا رفیقا تا کی مرا شقا و عنا گهی مرا غم یغما گهی بلای یلاق . زبیبی (از لغت فرس اسدی ).