معنی کلمه طریق لورة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طریق لورة. [ طَ ق ُ رَ ] (اِخ ) نام جاده ای است بین اشبیلیه و قرطبه . (الحلل السندسیه ج 1 ص 134).