معنی کلمه غازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غازی . (اِخ ) ابن قَرااَرسَلان یک تن از سلسله ٔ امرایی که در ماردین فرمانروایی داشته اند. آغاز حکومت این سلسله بر ماردین بعداز سال 490 و پایان آن در سال 809 هَ . ق . بوده است . (الدرر الکامنة چ حیدرآباد هند ج 3 ص 216 و 217).