معنی کلمه ذوعلاقه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوعلاقه . [ ع َ ق َ ] (ع ص مرکب ) رجوع به ذی علاقة شود.