معنی کلمه ودرستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ودرستان . [ وَ دَ س ِ ] (اِ) ودرشتان . ورستان و امت پیغمبر و پیروان آن و حواری آن . (ناظم الاطباء). رجوع به برروشنان شود.