معنی کلمه زبیدیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبیدیة.[ زُ ب َ دی ی َ ] (اِخ ) حوضی است در راه مکه ، نزدیک مغیثیة . (منتهی الارب ). برکه ٔ زبیدیه ، آبی است در راه مکه قرب مغیثیه منسوب به زبیده ام جعفر همسر هارون عباسی . (از تاج العروس ).