معنی کلمه ودخین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ودخین . [ وَ ] (اِ)بر وزن پروین ، جانوری است آبی و دندان دارد و گردنی دارد باریک و دراز و پیوسته در آبهای شور و ناصاف وتیره میباشد. گویند نابیناست و چشم ندارد و به هندی بوبو میگویندش . (ناظم الاطباء) (برهان ) (آنندراج ).