معنی کلمه جبرائیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبرائیل . [ ] (اِخ ) شیخ امین الدین . پدر شیخ صفی الدین ابوالفتح اسحاق که یکی از عرفای مشهور عهد الجایتو است ، میباشد. (از تاریخ مغول عباس اقبال ص 508).