معنی کلمه یکه باغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یکه باغ . [ ی ِک ْ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان راه جرد بخش دستجرد شهرستان قم ، واقع در 14هزارگزی جنوب خاوری دستجرد و 3هزارگزی راه آهن ، با 553 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن ماشین رو است . مزرعه ٔ کوچکی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).