معنی کلمه دانیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دانیان . (اِخ ) دهی است از دهستان دالائی بخش خمین شهرستان محلات واقع درهفت هزارگزی باختر خمین دارای 326 تن سکنه . آب آن ازقنات است . محصولش غلات و بنشن و چغندرقند و انگور و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).