معنی کلمه وداع نامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وداع نامه . [ وِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) بدرودنامه . (از ناظم الاطباء). رجوع به وداع شود.