معنی کلمه فرالاوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرالاوی . [ ف َ ] (اِخ ) ابوعبداﷲ محمدبن موسی . رجوع به ابوعبداﷲ فرالاوی شود.