معنی کلمه صدق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صدق . [ ص ُ ] (ع اِ) ج ِ صَدق است . (منتهی الارب ). رجوع به صدق شود.

ج ِ صداق [ص ِ / ص َ ] . (منتهی الارب ). رجوع به صداق شود.

ج ِ صدوق . (منتهی الارب ). رجوع به صدوق شود.