معنی کلمه طریزآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طریزآباد. [ طَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان رودبار بخش طرخوران شهرستان اراک در 36هزارگزی شمال باختر طرخوران و 12هزارگزی فرک . کوهستانی و سردسیر با 178 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ قره چای ، محصول آنجا غلات و بنشن و پنبه و انگور، شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است . راه آن مالرو است و از طریق نوبهار اتومبیل میتوان برد. از آثار قدیم پل مخروبه ای است بر روی رودخانه ٔ قره چای . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).