معنی کلمه لابیش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لابیش . (اُژِن ) (اِخ ) نام درام نویس فرانسوی . مولد پاریس (1815-1888 م .).