معنی کلمه ود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ود. [ وَدد / وُدد ] (اِخ ) نام بتی است . (مهذب الاسماء). نام بت قوم نوح (ع ). (منتهی الارب ). نام بتی که از قوم نوح مانده بود و عرب آن را میپرستیدند. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ، ترتیب عادل بن علی ). بت قوم نوح که به صورت مرد بود. (غیاث اللغات از شرح نصاب ). نام بتی است که به قوم نوح متعلق بود و قریش نیز بتی به این نام داشت . (معجم البلدان ). به صورت مرد بود. (آنندراج ). نام بت قبیله ٔ کلب در دومةالجندل . (مفاتیح ) (حبیب السیر). رجوع به بت شود.