معنی کلمه سانتاآنا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سانتاآنا. [ آن ْ نا ] (اِخ ) آنتونیو لوپز د... (1795 - 1876م .). ژنرال و مرد سیاسی مکزیک متولد در ژالاپا .