معنی کلمه وخیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وخیز. [ وَ ] (ع اِ) اشکنه ٔ شهد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). اشکنه و تریدی که از عسل سازند. (ناظم الاطباء).