معنی کلمه قاین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاین . [ ی ِ ] (مغولی ، اِ) قائن . برادر شوهر. (آنندراج ).

برادرزن . (آنندراج ).