معنی کلمه کالاچیرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کالاچیرا. (اِ) اسم هندی کمون کرمانی است که به فارسی زیره ٔ سیاه نامند. (فهرست مخزن الادویه ).