معنی کلمه ژان دوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان دوم . [ ن ِ دُوْ وُ ] (اِخ ) پادشاه کاستیل متولد در 1405 و متوفی در 1454 م .