معنی کلمه ظفرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرآباد. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) قریه ای است به چهارفرسنگی جنوب شیراز.

محله ای است در همدان .

نام محلی کنار راه سنندج و ساوجبلاغ میان دیوان دره و گول تپه در 108000گزی سنندج .