معنی کلمه طاطم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاطم . [ ] (ع اِ) رجوع به نفر (ایل ) شود.