معنی کلمه مایگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مایگی . [ ی َ / ی ِ] (حامص ) مادگی و حالت ماده بودن . (ناظم الاطباء).