معنی کلمه سان مارتین پروان. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سان مارتین پروانسال . [ پْرُ / پ ُ رُ ] (اِخ ) ناحیه ای است از بارسلونا (برشلونه ) در اسپانیا و ازمراکز صنعتی است ، در این محل تجارت پنبه و آلات مکانیکی و برق ، رائج است . (الحلل السندسیه ج 1 ص 272).