معنی کلمه لجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لجان . [ ل َ ] (ع مص ) لجون . سرکش گردیدن .

گران رفتن . (منتهی الارب ).