معنی کلمه سان سالوادور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سان سالوادور. [ سال ْ دُرْ ] (اِخ ) پایتخت جمهوری سالوادور (آمریکای مرکزی ). دارای 171300 تن سکنه . و دارای تنباکو، قهوه ، برنج ، و بافتنیها است . در آنجا زمین لرزهای فراوان روی داده است .