معنی کلمه احمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمد.[ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن محمد مصری ، معروف به ابن الصّاحب و ملقب به فخرالدین . او راست : شرحی ناتمام بر مقامات حریری . وفات او به سال 788 هَ .ق . بود.