معنی کلمه یکتار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یکتار. [ ی َ / ی ِ ] (ص مرکب ) کنایه است از اندک . (آنندراج ) (غیاث اللغات ).