معنی کلمه احمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن احمد عقیلی ملقب به شمس الدین بخاری . او راست : نظم جامع الصغیر محمدبن حسن شیبانی . وفات وی به سال 675 هَ . ق . بود.