معنی کلمه وخچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وخچی . [ وَ ] (اِ) هسته ٔ خرما. (ناظم الاطباء).