معنی کلمه زبیدات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبیدات . [ زُ ب َ ] (اِخ ) بطنی از حباب است از قبیله ٔ «مغره » که ملحق به «عبده »اند از قبیله ٔ «شمر» از بنی قحطان . (از معجم قبائل العرب از عشائر العراق ص 288).