معنی کلمه معرنفط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
معرنفط. [ م ُ رَ ف ِ ] (ع اِ) شرمگاه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). شرمگاه زن . (ناظم الاطباء) (از محیط المحیط).