معنی کلمه قاوردیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاوردیان . [ وُ ] (اِخ ) نام حکومت و دولتی است که بنیادگذار آن قاوردبن چغری بیک برادر الب ارسلان است . و پس از او حکومت به فرزندان وی رسید. این دولت یکصد و پنجاه سال ادامه یافت . (433 - 583 هَ . ق .). و بدست ملک دینار منقرض گردید. (حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 537).