معنی کلمه زبید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبید. [ زُ ب َ ] (اِخ ) یکی از قبائل عرب است و دیار آنان در شمال قنفده است . بزرگترین شاخه ٔ این قبیله ، آل ضیر، بنوزَبْدة، آل سعیدة، آل اِمْلِحی ، بنوعُتْمة، صَلاّعِبة، دُفْرة، مُشْعَف ، آل جَمیل ، جَدارِمة و عَجْلَین است . (از معجم قبائل العرب عمر رضا کحاله از کتاب قلب جزیرة العرب فؤاد حمزه ص 153 و کتاب الرحلة الیمانیه ٔ شریف برگانی ص 17، 65 و 202).